Programa Ajuntament + Sostenible

1998-2022 // Ajuntament de Barcelona

Des de l'any 1998 Ecoinstitut assessora a l'Ajuntament de Barcelona en el seu procés d'ambientalització interna. Iniciat a partir d'una auditoria ambiental de les Cases Consistorials i de l'edifici de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) realitzades per Ecoinstitut, l'any 2001 neix el programa «Oficina verda» (pioner a l'Estat) el qual el 2006 es transforma en el programa «Ajuntament + Sostenible».

El programa persegueix produir canvis entre el personal així com els proveïdors vers un consum i producció més sostenibles. Aquest combina:

  • la incorporació de criteris ambientals en els plecs de contractació;
  • un monitoratge sistemàtic dels resultats assolits; i
  • campanyes de sensibilització, grups de treball, formació i treball en xarxes regionals i internacionals per facilitar el canvi cultural necessari vers la sostenibilitat.

Ecoinstitut ha donat suport a l'ajuntament en tot el procés definint prioritats, elaborant guies i normativa, realitzant formació, introduint criteris de sostenibilitat a les licitacions i aportant el nostre coneixement sobre les últimes tendències europees en contractació sostenible i innovadora.

Com a part del programa, en 2010, 2017 i 2021 s'han dut a terme jornades participatives internes per compartir idees, crear sinergies, reconèixer les millors pràctiques i amplificar el compromís de l'ajuntament amb la sostenibilitat i establir les noves prioritats del programa.

Podeu trobar tota la informació al web del Programa Ajuntament + Sostenible.