Comunicar i difondre els resultats dels nostres projectes i recerca és un dels eixos fonamentals d'Ecoinstitut.

Compartint el coneixement adquirit i les pràctiques reeixides amb una audiència més amplia, perseguim conscienciar a altres responsables i promoure la reproducció d'experiències amb una repercussió social, econòmica i/o ecològica positiva.

Això ho fem a través de:

  • L'elaboració d'articles per a diversos medis de divulgació general i/o científica així com d'informes i publicacions d'àmbit nacional i internacional
  • La realització i/o participació en cursos, tallers i seminaris de formació
  • L'organització i/o intervenció en congressos i conferències


Consulteu el llistat complert de les notres referències al Dossier d'Ecoinstitut.