Assistència tècnica en compra i contractació pública verda al PaĆ­s Basc

2006-2021 // IHOBE - Societat pública de gestió ambiental del Govern Basc

Des de 2006 Ecoinstitut s'ha encarregat (els darrers anys en col·laboració amb Prometea SC), de dissenyar i donar suport en la implementació de l'estratègia de compra i contractació verda al País Basc, impulsada per IHOBE. Això ha inclòs:

  • Elaboració de recursos, dels que destaca el manual pràctic de compra verda - únic a l'Estat espanyol - amb criteris ambientals per a més de 20 grups de productes diferents.
  • Sensibilització, formació i capacitació: a empreses proveïdores, a responsables polítiques, a responsables de contractació i a consultores pel seu rol multiplicador.
  • Desenvolupament i suport en la implementació dels tres Programes de compra pública verda per a l'administració basca (2011-2014, 2015-2020 i 2021-2030), inclosa la definició d'una metodologia de monitoratge.
  • Suport directe a les diferents administracions (govern, diputacions i municipis) tant en grups de treball com de forma individualitzada.
  • Comunicació i difusió tant interna com a escala nacional i internacional en congressos com el CONAMA o l'EcoProcura o la organització nordamericana SPLC.

L'estratàgia d'implementació ha rebut tres reconeixements internacionals: el Sustainable Purchasing Leadership Award 2020 (SPLC), el premi Procura+ 2019 (ICLEI) i el premi El Diamante de la Compra 2019 (AERCE).

Un resum del camí recorregut es pot consultar al document La compra y contratación pública Verde en Euskadi 2005-2020. Una historia de éxito.