Els corredors verds urbans: criteris i exemples de disseny

2009-2010 // Ajuntament de Barcelona

L'estudi «Definició dels corredors verds urbans a Barcelona», elaborat l'any 2006 per l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona amb la col·laboració de professionals de l'Ecoinstitut és un document de base clau per a la transformació i connexió estratègica de l'espai públic de Barcelona amb el seu entorn natural.

L'any 2009 l'Ajuntament de Barcelona ens encarrega la conversió d'aquest estudi teòric en un manual pràctic de referència que doni pautes i criteris al personal professional implicat en el disseny de l'espai públic de la ciutat. El resultat va ser la guia Els corredors verds urbans.

La guia és un recurs didàctic visual, amb important material gràfic, per explicar els serveis ambientals i socials del verd urbà quan s'estructura a través de corredors verds. El document inclou un recull d'exemples pràctics d'arreu del món així com solucions de disseny i instruments metodològics per tal de desenvolupar aquests corredors tant a la ciutat de Barcelona com a altres ciutats interessades.

Els estudis i la guia tenen la seva continuïtat en els Eixos Verds previstos en el programa Superilla Barcelona.