Ecobarri Trinitat Nova

2000-2011 // Ajuntament de Barcelona

Com a resultat de la degradació de la tercera part dels habitatges existents al barri de Trinitat Nova, la necessitat de rehabilitació dels mateixos i una forta organització veïnal, a partir de l'any 1997 es du a terme un procés participatiu modèlic al barri, que aconsegueix la implicació de l'administració pública local i autonòmica en el procés de definició i creació del primer ecobarri de Barcelona, el «Barri de l'aigua».

Durant els anys 2000-2001, un equip transdisciplinar integrat per Ecoinstitut amb Aiguasol i Gea21 amb altres entitats veïnals i sota la supervisió de l'Agència d'Ecologia Urbana, elabora els estudis sectorials que plantegen una intervenció coherent en tots els aspectes de la sostenibilitat: la mobilitat, el tractament dels espais públics i les zones verdes, la gestió de l'aigua i de l'energia i el tractament dels residus de la construcció.

Ecoinstitut elabora els estudis referits a l'aigua i a l'espai públic - el qual inclou propostes d'indicadors ambientals com l’índex biòtic del sol (avui aplicat com a IDEEU a Gràcia i al Poblenou)- i col·labora en l'estudi dels residus de la construcció amb Albert Sagrera (Societat Orgànica).

Posteriorment, entre 2010 i 2011, Ecoinstitut defineix diferents estratègies d'intervenció per revaloritzar la Casa de l'Aigua del barri com a equipament d'àmbit de ciutat, integrat en un concepte global d'educació ambiental i patrimonial sobre els valors intrínsecs del cicle de l'aigua.

Descarrega aquí els estudis d'Ecoinstitut LINKS o els treballs complerts a Trinitat in Nova. Per un nou barri sostenible.