La Fàbrica del sol

2000-2017 // Associació Futur Sostenible i Ajuntament de Barcelona

Ecoinstitut participa en diferents etapes de la conversió de l'edifici de l'antiga Fàbrica del Gas en un model d'edifici sostenible i com a seu d’activitats ambientals.

En una primera etapa (2000-2002), per encàrrec i com a sòcia de l'Associació Futur Sostenible, Ecoinstitut:

  • dur a terme la coordinació i gestió tècnica de l'elaboració del Pla Especial i del Projecte Bàsic de Rehabilitació encarregat a l'arquitecte Toni Solanas;
  • col·labora en la definició del currículum de la primera Escola Taller de Construcció Sostenible de Barcelona Activa; i
  • elabora el concepte de coberta verda i solar, el projecte executiu del cicle de l'aigua (coberta aljub i optimització de les qualitats per cada ús) així com el projecte de deconstrucció i recuperació d'elements interiors, executat en part per l’Escola Taller de Barcelona Activa.

Posteriorment Ecoinstitut col·labora en la definició dels usos i continguts de la Fàbrica del Sol com a equipament ambiental municipal, inaugurat en 2009.

A partir de 2011, Ecoinstitut elabora la visió estratègica, participada pels principals actors municipals, per convertir l'edifici en un exemple d'eficiència i sostenibilitat, que mostri a la ciutadania les tecnologies innovadores per arribar a la Barcelona sostenible de futur.

Finalment, entre 2016 i 2017, Ecoinstitut elabora els continguts del guió museològic de la nova exposició permanent de La Fàbrica del Sol - mòduls físics audiovisuals i mòduls interactius.