Formació en contractació pública sostenible i ambientalització interna

2001-2022 // Administracions locals, regionals, nacionals i internacionals

La formació sempre ha estat part de les activitats d'Ecoinstitut, ja que permet transmetre el coneixement expert, posar en pràctica l'ambientalització i multiplicar els resultats de transformació desitjats. Durant més de 20 anys Ecoinstitut ha impartit al voltant de 130 cursos de formació sobre diverses temàtiques relacionades en ambientalització interna i en contractació pública sostenible amb l'objectiu final de capacitar les i els participants a la implementació autònoma dels aprenentatges assolits durant les formacions.

El públic diana ha inclòs:

  • El personal de les administracions locals i regionals, a través de: diverses escoles d’administració pública (a Catalunya, País Basc, Canàries, Balears...); de les Diputacions i l'Associació Catalana de Municipalitats; de formacions ofertes en el marc de projectes d’assistència tècnica pel govern basc, govern català, l’ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments; de l'Administració General de l'Estat, en el marc del Pla Nacional de Contractació Pública Verda;
  • Responsables de contractació i medi ambient d'altres països d'Europa de l'Est, del Mediterrani, d'àsia i Amèrica Llatina, per encàrrec de la Comissió Europea o del Programa de Nacions Unides pel Medi Ambient.

Ecoinstitut també ha col·laborat en la primera edició del GPP Training Toolkit de la Comissió Europea (conjuntament amb ICLEI), i ha preparat diferents mòduls d'autoaprenentatge així com cursos de formació de formadors/dores.