Ecoinstitut neix l'any 1999 i des de llavors, treballem per la defensa del medi ambient i la incorporació dels principis de la sostenibilitat en tots els sectors de la societat, perquè esdevingui una realitat tant a escala local com global.

Amb voluntat transformadora, promovem accions per afrontar els reptes socio-ambientals des de la independència, la rigorosistat, l'intercanvi i la creativitat.

Si la vostra organització veu valor en la construcció d'un futur més sostenible, a Ecoinstitut us assessorem, acompanyem i fem recerca aplicada per proposar-vos solucions amb una repercussió social, econòmica i ecològica positiva.

La confiança amb que any rere any ens obsequien els nostres clients i socis de projectes és la nostra millor carta de presentació i ens permet avançar conjuntament i aconseguir canvis reals que beneficien a tots els agents implicats.

I ens agraden els reptes: si teniu una idea que no sabeu com acabar de concretar, a Ecoinstitut ens hi confrontarem, l'estudiarem i la diseccionarem fins a poder fer-vos una proposta de treball.

Ecoinstitut participa en:

comprasostenible.net

Procura+

10YFP

SPP Regions

GPP2020