Mesurar la contractació pública sostenible

2013 - 2021 // Diferents entitats internacionals

Per al correcte seguiment de les polítiques de contractació sostenible, la millora continua i l'estimació dels beneficis obtinguts, la definició de sistemes de mesura i avaluació és essencial. Ecoinstitut ha contribuït a la definició de metodologies de seguiment, a la seva caracterització i a la difusió dels sistemes existents, quan la informació sobre aquests encara era incipient. Alguns dels treballs realitzats han estat: