SPREAD Sustainable Lifestyles - Promoure estils de vida sostenibles

2011-2012 // 7é Programa Marc de Recerca

El context econòmic, polític, ambiental, social i psicològic de cada individu condiciona els hàbits que adquireix en relació als seus béns, al seu entorn i a les seves relacions interpersonals.

És necessari habilitar diferents escenaris que promoguin comportaments quotidians cap a pautes d'acció i de consum que fomentin el benestar i minimitzin els impactes ambientals i socials sense posar en perill les necessitats de les generacions presents i futures, en tots i cadascun dels àmbits del nostre dia a dia (transport, oci, alimentació, llar, treball, etc.).

L'objectiu del projecte SPREAD - Sustainable Lifestyles 2050, una plataforma social europea - era desenvolupar conjuntament una visió de futur d'estils de vida sostenibles per la societat europea en 2050. El procés va resultar en la co-creació d'un full de ruta i una agenda de recerca amb accions estratègiques per als responsables polítics; i l'establiment d'un diàleg directe amb els i les comissàries de la Unió Europea per tal d'integrar els resultats del procés en la definició de les polítiques europees.

Amb tècniques innovadores de diàleg multi-stakeholder, establiment d'escenaris de futur, backcasting i roadmapping s'integren les co-dependències i la co-evolució de polítiques, tecnologia, actors econòmics i societat en els àmbits «viure», «moure's», «consumir» i «societat» – un element transversal que inclou salut i l'envelliment de la població.

Ecoinstitut va participar en el projecte com expert en processos de canvi i estils de vida sostenibles aportant el seu coneixement i facilitant la participació d'agents clau de l'Estat espanyol. Més informació a la web del projecte SPREAD Sustainable Lifestyles.