Programa «Ajuntament + Sostenible»

1998-Actualitat // Ajuntament de Barcelona

Ecoinstitut assessora a l'ajuntament de Barcelona des de l'any 1998 en el seu procés d'ambientalització interna. Iniciat a partir d'una sèrie d'auditories ambientals realitzades per Ecoinstitut a diverses dependències, en 2001 neix el programa «Oficina verda» (pioner a l'Estat) i es transforma el 2006 en el programa «Ajuntament + Sostenible».

Aquest persegueix produir canvis entre el personal així com els proveïdors vers un consum i producció més sostenible. El programa combina: 1) la incorporació de criteris ambientals i socials en l'organització d'esdeveniments i la compra i contractació de productes, serveis i obres; 2) un monitoratge sistemàtic dels resultats assolits; i 3) campanyes de sensibilització, grups de treball, formació i treball en xarxes regionals i internacionals per facilitar el canvi cultural necessari per tendir cap a la sostenibilitat.

Ecoinstitut dóna suport en tot el procés a l'ajuntament definint prioritats, elaborant material, realitzant formació, introduint criteris de sostenibilitat a les licitacions i aportant el nostre coneixement sobre les últimes tendències europees en contractació sostenible i innovadora al programa A+S. A més de dissenyar i dinamitzar tot un procés participatiu intern d'un any, la Convenció A+S 2010 per establir les 30 línies d'actuació consensuades que guiaran el Programa a mig i llarg termini (2020).