Turisme sostenible

2000-2010 // Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, Ajuntament de Barcelona, Reti di Kilim

Ecoinstitut participa en diversos moments en fomentar un model de turisme sostenible.
A partir de 2000 la Generalitat de Catalunya col·labora amb entitats, com l'Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona i la Xarxa d'Albergs de Catalunya, per promoure la millora ambiental del sector a través de la certificació ecològica. Durant 5 anys, treballem amb tots ells per promoure la implantació del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, elaborant estudis de casos i les diagnosis dels sectors Instal·lacions Juvenils i Residències-Cases de Pagès. Alhora col·laborem amb Faino Comunicació SL en l'elaboració del «Material informatiu per a establiments amb Distintiu», per facilitar la tasca de certificació dels establiments turístics, inclosos hotels i càmpings.

Durant aquest període també realitzem formació al Màster de Gestió i Planificació de destinacions turístiques de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera (adscrita a la UAB).

L'any 2008 i per avançar de forma sectorial en l'Agenda 21 de Barcelona, elaborem per l'Ajuntament de Barcelona la «Guia d'hotels més sostenibles», amb la col·laboració de Turisme de Barcelona i del Gremi d'Hotels de Barcelona.

El 2010 col·laborem amb Rete di Kilim en el projecte Ethicalsurfing que té per objectiu el desenvolupament d'un portal de turisme sostenible.