Assistència tècnica en compra verda al País Basc

2006-Actualitat // IHOBE (Societat pública de gestió ambiental del Govern Basc)

Des de 2006 Ecoinstitut s'ha encarregat (amb la col·laboració de Prometea SC en els darrers anys), de desenvolupar quasi tots els recursos i activitats en compra verda al País Basc impulsades per IHOBE. Això inclou:

  • Elaboració de material, del que destaca el manual pràctic de compra verda, únic a l'Estat espanyol i referència per a moltes administracions estatals, amb criteris ambientals per a més de 20 grups de productes diferents, també per la compra directa.
  • Sensibilització, formació i capacitació: a empreses proveïdores per a coordinar l'oferta i la demanda; a responsables polítics per sensibilitzar-los; a responsables de contractació per capacitar-los; i a un grup de consultors (d'entitats com Bakeaz, Enea-Minuartia, etc.) per qu&egarve; puguin realitzar els serveis de suport en compra verda que Ihobe ofereix a les administracions i empreses basques.
  • Planificació i suport en la preparació d'un pla de compra pública verda per a l'administració central basca, la definició d'una metodologia de monitoratge i el suport directe a les diferents administracions (Govern, Diputacions i municipis) tant en grups de treball com de forma individualitzada.
  • Comunicació i difusió tant interna com a escala nacional i internacional en congressos com el CONAMA o l'EcoProcura.