Ambientalització de la contractació de la Generalitat de Catalunya

2006-Actualitat // Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya)

Des del 2006 i especialment des de l'aprovació de l'Acord del 2009 de Mesures en matèria de contractació pública, Ecoinstitut dóna suport a la Direcció General de Qualitat Ambiental en l'ambientalització de la contractació de la Generalitat de Catalunya:

  • Elaborant bona part de les guies d'ambientalització publicades.
  • Oferint assistència tècnica en les demandes d'ambientalització de plecs, inclosos la major part dels acords marc de la Comissió Central de Subministraments.
  • Organitzant i/o participant en els diversos cursos de formació d'ambientalització de la contractació pública de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

La nostra assistència ha consistit també a donar visibilitat i valoritzar la tasca feta, situant a la Generalitat de Catalunya en fòrums de discussió i reconeixement, tant en l'àmbit estatal (Premi AERCE 2013 en la categoria de sector públic) com a escala europea (Ecoprocura 2012, Annual Polis Conference 2013) i en especial establint vincles de col·laboració amb els responsables d'impulsar la compra verda a la Unió Europea: la DG Environment i el centre de recerca de la Comissió Europea IPTS a Sevilla.

Tots els documents i més informació es pot trobar al Web de Compra Pública Verda de la Generalitat de Catalunya.