Avaluació i millora de l'eina PNUMA/MTF per la definició de plans de contractació sostenible i elaboració de material de formació

2011-2013 // Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA)

El grup de treball sobre compra pública sostenible (MTF on SPP) creat en el marc del Procés de Marrakech després de Johannesbourg 2002, desenvolupa una eina metodològica per ajudar als Governs a definir polítiques i plans d'acció en compra i contractació pública sostenible.

Després del seu pilotatge a Chile, Uruguai, Costa Rica, Colòmbia, Líban, Tunísia i Mauricius, el PNUMA ens encarrega l'avaluació del procés d'implementació de l'eina en els països per tal de: 1) Avaluar els resultats obtinguts; 2) Elaborar casos d'estudi destacant els problemes sorgits a cada país i les solucions trobades per assolir amb èxit la seva implementació; 3) Fer un informe complet d'aspectes a revisar tant de l'eina com dels materials complementaris per millorar el seu desplegament i minimitzar els obstacles; i 4) Extraure recomanacions polítiques per a la promoció de la compra sostenible (en anglès) i l'aplicació de l'eina en altres països.

A més a més, elaborem un maletí de formació que serveix no només per aplicar l'eina correctament sinó també per motivar els alts càrrecs de la importància de les compres sostenibles, formar els/les responsables de compres i sensibilitzar als proveïdors. Durant 2013 ens encarreguen elaborar un mòdul addicional sobre l'ús de les ecoetiquetes en la contractació pública.