Polítiques per promoure patrons de consum sostenibles (EUPoPP)

2008-2011 // 7è Programa Marc (Comissió Europea)

Els patrons de consum insostenibles són un dels grans causants del deteriorament ambiental global, per tant s'han de trobar estratègies per transformar-los.

En el projecte de recerca EUPoPP participen les principals institucions de recerca en la matèria a Europa amb Ecoinstitut com a referent per a l'Estat espanyol.

Els objectius són analitzar el context, els resultats i els impactes ambientals d'un conjunt d'instruments reeixits seleccionats d'entre més de cent aplicats a tota Europa per als àmbits prioritaris d'habitatge i alimentació i generar escenaris de futur tot estimant el seu potencial de reducció de l'impacte ambiental en termes de CO2 eq.

Ecoinstitut no només participa en aquestes activitats sinó que també s'encarrega d'avaluar 1) com el consum sostenible està inclòs a les polítiques de desenvolupament sostenible o producció i consum sostenible a la Unió Europea i 2) el grau de promoció, abast i característiques de la compra pública verda com a instrument econòmic per al consum més sostenible.