Sistemes de monitoratge i avaluació de programes de compra i contractació pública verda

2012-2013 // Super-Efficient Equipment and Appliance Deployment Initiative (SEAD)

En els darrers anys, molts governs han aprovat polítiques per a la compra i contractació de productes i serveis ambientalment millors. A l'hora de desplegar-les, els esforços s'han centrat més a desenvolupar recursos d'implementació (guies, criteris de compra verda, etc.) que en definir sistemes de monitoratge per avaluar el progrés en la consecució dels objectius establerts. Les eines d'implementació són necessàries per executar les polítiques, però els mecanismes de monitoratge són crítics per assegurar que les polítiques s'implementin realment.

La manca d'informació en aquest àmbit (sovint dispersa o només disponible internament) ha motivat a SEAD -una iniciativa del Govern dels EUA en la que participen els governs de les principals economies mundials- a encarregar un estudi pioner en forma de guia de referència sobre els sistemes de monitoratge dels programes de compra pública verda.

Pel bagatge i experiència d'Ecoinstitut en aquest àmbit i el concepte proposat, SEAD ens encarrega l'elaboració d'aquesta guia que: 1) estructura les diferents alternatives i models existents; 2) destaca els punts forts i febles de cadascun d'ells i 3) il·lustra les diferents alternatives amb casos d'estudi d'administracions concretes.

Descarrega l'estudi aquí: SEAD Guide for Monitoring and Evaluating GPP Programs.