La integració del consum i la producció sostenibles a la Mediterrània

2010-2013 // Centre d'Activitat Regional per al Consum i Producció Sostenibles (SCP/RAC)

La petjada ecològica dels països mediterranis presenta un dèficit, és a dir, que el capital ambiental de cada Estat es consumeix més ràpid del que és capaç de renovar-se. Per invertir les tendències que posen en perill l'estabilitat social, ambiental i econòmica de la regió, és necessari emprendre accions per modificar els patrons de consum i producció insostenibles a tots els països de la Mediterrània.

En aquest context, el SCP/RAC ens contracta diferents treballs:

  • Revisar i fer aportacions informades en els documents base que han de permetre a Croàcia l'establiment d'una política de consum i producció sostenibles (CPS). Això inclou la revisió de l'informe d'avaluació sobre polítiques de CPS al país i de la proposta de Pla d'acció nacional de CPS, així com l'assistència a reunions de treball i la comunicació amb altres actors per millorar al màxim la política nacional.
  • Avaluar el context polític, l'interés i les possibilitats de definir o integrar la contractació pública sostenible en la planificació de diversos països de l'Est del Mediterrani.
  • Desenvolupar el «SWITCH-Med SCP Toolkit: Mainstreaming Sustainable Consumption and Production in Key Economic Sectors in the Mediterranean Region», recurs per generalitzar el consum i producció sostenibles a la Mediterrània.