Projecte CREATE ACCEPTANCE

2006-2008 // 7è Programa Marc, DG Research (Comissió Europea)

Les tecnologies i instal·lacions de generació d’energies renovables i/o ús racional de l'energia no sempre compten amb l'acceptació de totes les parts interessades.
El coneixement sobre els processos socials que afecten aquesta (no) acceptació és limitada. Per això aquest projecte de recerca persegueix aprofundir en aquests processos i millorar les condicions d'acceptació d'aquestes tecnologies a través d'una eina per avaluar i promoure l'acceptació social - anomenada ESTEEM.

L'ESTEEM és un procediment en 6 passos per analitzar i facilitar l'acceptació de projectes energètics innovadors. Ofereix una nova manera d'identificar i gestionar els conflictes socials existents o potencials d'un projecte energètic i aprofitar les oportunitats, establint una estructura de diàleg entre els promotors energètics i els agents socials implicats (administracions públiques, universitats, altres empreses, ONG, etc). D'aquest diàleg en depèn, sovint, l'èxit o el fracàs de la iniciativa energètica.

L'experiència en processos participatius, acceptació social i aspectes ambientals de l'equip d'Ecoinstitut ens permet participar en aquest projecte de recerca per desenvolupar l'ESTEEM i aplicar-lo en cinc projectes pilot. En aquest sentit, Ecoinstitut ofereix la garantia necessària per fer-ne un ús correcte i fructífer en nous projectes d'energies renovables.