SMART-SPP - Innovació a través de la contractació pública

2008-2011 // Programa Intelligent Energy Europe, DG Energy (Comissió Europea)

Per tal d'afrontar els reptes actuals es requereixen noves solucions moltes de les quals encara no existeixen o estan en una fase de desenvolupament incipient. A través de la contractació d'innovació el sector públic pot tenir un impacte significatiu en l'eficiència dels serveis públics, la reducció del consum de recursos i dels impactes negatius associats. No obstant aquesta és una pràctica poc aplicada per les administracions.

Pel seu caràcter innovador i la nostra experiència en contractació sostenible, Ecoinstitut participa en aquest projecte europeu amb tres tasques principals:

  • Donar suport a l'ajuntament de Barcelona en la contractació de solucions innovadores amb baixes emissions de carboni a partir del diàleg previ amb les empreses.
  • Elaborar una eina per al càlcul de costos de cicle de vida i d'avaluació de les emissions de CO2 que informin o permetin seleccionar les alternatives amb menors costos i emissions.
  • Participar en l'elaboració de la guia per les administracions públiques que planteja la contractació pública innovadora basada en el diàleg previ amb els fabricants i distribuïdors per tal de facilitar l'entrada al mercat europeu de solucions innovadores.

Tots els resultats es poden trobar a la web del projecte SMART-SPP.