Desenvolupament del Training Toolkit en Compra Pública Verda

2006-2008 // DG Environment (Comissió Europea)

El 2006, després de la reforma de les Directives de contractació pública, amb l'objectiu d'ambientalitzar el 40% de la contractació pública europea i amb molts països definint plans d'acció nacionals al respecte, la Comissió Europea veu la necessitat de desenvolupar eines de suport a la compra pública verda per a tota la Unió. L'objectiu, donar suport als països i administracions en la implementació de la compra verda i llençar un missatge clar al mercat per a què millorin la seva oferta de productes i serveis.

Per això, la Comissió Europea contracta a ICLEI, SenterNovem i Ecoinstitut l'elaboració d'aquestes eines, agrupades al que es coneix com el GPP Toolkit.

A Ecoinstitut ens encarreguem d'elaborar, a través d'un procés consultiu amb responsables dels diferents Estats Membres, altres administracions, experts i associacions empresarials, els estudis de base i els criteris ambientals estandarditzats per als plecs, és a dir, que respecten les Directives de contractació, per 5 dels 10 grups de productes prioritzats inicialment per la Comissió Europea.