Curs sobre la Perspectiva de Cicle de Vida

2013 // Agència de Residus de Catalunya

La Perspectiva de Cicle de Vida (Life-Cycle Thinking en anglès) ha guanyat interès en les últimes dècades i la seva aplicació s'ha estès a una gran diversitat d'àmbits per intentar analitzar i avaluar els impactes que les polítiques, les organitzacions o els productes poden ocasionar al llarg del seu cicle de vida i poder prendre decisions que redueixin aquests impactes de forma efectiva.

Això ha generat l'aparició de nombroses normes de referència, eines d'anàlisi i sistemes de comunicació amb diferents perspectives i objectius. A aquest univers pertanyen, per exemple, l'anàlisi de cicle de vida (ACV), la petjada de carboni, les ecoetiquetes i declaracions ambientals de producte o el càlcul de costos de cicle de vida.

No obstant això, totes elles tenen també les seves limitacions, sovint obviades amb més o menys intenció i difícils d'entreveure darrere la fenomenal aparença que ofereixen.

Per treure l'entrellat dels diferents conceptes, metodologies i eines existents, i poder conèixer i ser conscients de les utilitats i limitacions de cadascuna d'elles, a Ecoinstitut oferim un curs d'introducció a tot l'univers del Cicle de Vida, impartit per primer cop de forma íntegra a personal de l'Agència de Residus de Catalunya.